Odbiór zużytych odpadów foliowych używanych w rolnictwie

KOMUNIKAT !!!

Mieszkańcy Gminy Grabów mogą oddawać bezpłatnie na terenie gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Sławęcinie zużyte folie, worki foliowe i sznurki używane w rolnictwie:

Prosi się o ich posegregowanie i oczyszczenie z ziemi i pozostałości po paszach i nawozach. Dostarczane folie, worki i sznurki należy posortować, poskładać i powiązać według następujących kategorii:

1. folie po kiszonkach - białe, czarne, zielone
2. plandeki - czarne, bezbarwne
3. worki po nawozach małe (25, 50 kg)
4. worki po nawozach duże (big pak)
5. sznurki polipropylenowe
6. siatka rolnicza (polipropylenowa)
7. folie ogrodnicze

Warto zapamiętać:

Czas rozkładu foli w środowisku naturalnym sięga setek lat, a w czasie ich powolnego rozpadu do gleb przenikają toksyczne substancje, które wcześniej zostały wykorzystane w produkcji jako stabilizatory czy usztywniacze. Metoda spalania, również nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem ze względu na emisję toksycznych i rakotwórczych substancji, a zwłaszcza dioksyn. Wykorzystanie tych tworzyw jako surowiec do powtórnego wykorzystania to jak do tej pory najlepsze rozwiązanie.

Zebrane folie zostaną zbelowane i po zebraniu odpowiedniej ich ilości odebrane bezpłatnie przez firmę zajmującą się ich recyklingiem.
Warto prowadzić takie działania, chronimy przecież środowisko naturalne, folia nie jest już tylko odpadem a półproduktem do produkcji nowej materiałów.

Mieszkańcy naszej Gminy pamiętajcie, że przywiezienie na wysypisko posegregowanej foli nic nie kosztuje, a wy w zamian dostajecie kartę przekazania odpadów foliowych do utylizacji od pracownika wysypiska no i macie satysfakcje zrobienia czegoś dobrego dla środowiska, czyli dla siebie i przyszłych pokoleń bo środowisko to przecież my.


Szukana fraza:Urząd Gminy w Grabowie
ul. 1 Maja 21
99-150 Grabów

NIP: 666-14-12-814
Regon: 000538076
tel. 63 27-34-121, 27-34-269
fax. 63 21-91-052
grabow@grabow.com.pl
Konto:
BS w Grabowie nr:
02 8539 0001 0000 0101 2006 0001