Bezpłatne spotkanie informacyjne pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-202 - Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne"

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SPOTKANIU INFORMACYJNYM PN. „AKTUALNE KONKURSY W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 – PODDZIAŁANIE VII.1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE”

Spotkanie informacyjne odbędzie się w:

· ŁOWICZU 9 MARCA 2016R. W GODZINACH 10:00-13:00 (REJESTRACJA OD GODZINY 09:30); sala obrad Rady Gminy w rzędzie Gminy w Łowiczu, ul. Długa 12, I piętro

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO PODCZAS SPOTKANIA. POTRZEBĘ TAKĄ WYSTARCZY ZAZNACZYĆ W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

Z UWAGI NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC O UDZIALE W SPOTKANIU DECYDOWAĆ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z ORGANIZATOREM.

DLA KOGO

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz w szczególności osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania pod kątem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

PROGRAM SPOTKANIA

· Rejestracja

· Omówienie dokumentacji konkursowej - Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

· Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

· Konsultacje indywidualne

ORGANIZATOR SPOTKANIA W ŁOWICZU:

LPI W ŁOWICZU
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.


  • 2 marca 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00