Dofinansowanie w ramach programu "ZDALNA SZKOŁA+"

Gmina Grabów otrzymała grant w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +. Wysokość grantu wynosi 55 000 zł. W ramach dofinansowania zakupiono 22 laptopy z oprogramowaniem. Ze sprzętu skorzystają uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów.

Wkład własny Gminy Grabów jest zerowy. Środki przeznaczone na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.


  • 12 sierpnia 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00