Dotacja na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Grabów dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 70 100,00 zł na przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W dniu 14.04.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji.

Ww. zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Przedsięwzięcie obejmie:

-  odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników, którzy złożyli wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2019 r. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez gminę;

-  załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez Wykonawcę.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników pozyskanych w ramach przeprowadzonej w 2019 r. inwentaryzacji wynosi 140,2 Mg.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do 30.11.2020 r.


  • 14 kwietnia 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00