Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie informuje, iż od 01-04-2016 rusza program ,,Rodzina 500 plus"

W  związku z podpisaniem w dniu 17-02-2016 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy o Pomocy Państwa w Wychowaniu Dzieci ( Dz. U z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie informuje, iż :

  1. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy i i wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. a prawo do świadczenia będzie ustalone aż do 30 września 2017 roku.
  2. Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie . Organ  będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. wtedy otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.
  3. Jak wynika z ustawy  kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.  Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/214

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195


  • 18 lutego 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00