I Sesja Rady Gminy Grabów

22 listopada 2018 r. miała miejsce I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Grabów VIII kadencji, która zgromadziła nowo wybranych Radnych, Wójta Elekta, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz wielu gości.  Otwarcia Sesji dokonał Radny Senior Pan Andrzej Starczyński. Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowie Pan Bolesław Pabin wręczył Radnym zaświadczenia o wyborze. Radni złożyli ślubowanie, obejmując tym samym mandat.

Kolejnym punktem w porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Komisja Skrutacyjna w składzie: Marcin Pijewski – przewodniczący, Zbigniew Lasota – członek, Marcin Pionko – członek, przedstawiła regulamin głosowania tajnego i przeprowadziła procedurę.

Zgłoszono dwóch kandydatów: Pana Radnego Józefa Drozdowskiego i Pana Radnego Michała Sobińskiego. Stosunkiem głosów 9 do 6 Przewodniczącym Rady został Pan Józef Drozdowski, który po przyjęciu życzeń i gratulacji przejął prowadzenie Sesji.

Następnie Rada odebrała ślubowanie od Pana Wójta Janusza Jagodzińskiego, gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

Retransmisja I Sesji Rady Gminy Grabów


  • 22 listopada 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00