Informacja

Wójt Gminy Grabów

 

Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków więc czasu na decyzję pozostaje niewiele. Ostateczny termin na złożenie wniosku 12 marca 2021r.
Ważne: Osoby zainteresowane muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości.

Wsparciem będą objęte:

•          instalacje fotowoltaiczne,

•          instalacje kolektorów słonecznych,

•          kotły na biomasę.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym więc mieszkańcy pokrywają go w całości.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dofinansowaniu należy skontaktować się z Urzędem Gminy i wypełnić deklarację. Jest ona dostępna zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na stronie internetowej Urzędu. Znajdą tam Państwo również prezentację w formie krótkiego filmu dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz pomoc jak wypełnić deklarację.

Ze względu na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19, zachęcamy Państwa do korzystania z formy on-line.

Decydując się na odnawialne źródła energii zmniejszamy wydatki za rachunki, zwiększamy komfort swojego życia, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływamy na postawy kolejnych pokoleń w zakresie ochrony przyrody.


  • 5 marca 2021
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00