Informacja

Urząd Gminy w Grabowie przypomina, iż 15 kwietnia upływa termin wpłat za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2019r.

Aktualne stawki oraz terminy wpłat:

Nieruchomości zamieszkałe:

zł/osobę

Odpady segregowane 

Odpady niesegregowane

13,00zł 

20,00zł 

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

zł/pojemnik

Pojemność pojemnika Odpady segregowane  Odpady niesegregowane
120l 20zł 35zł
240l 40zł 70zł
1100l 160zł 280zł
KP-5 370zł 570zł

 

Numer Raty

Należność miesięczna 

Data płatności:

1

za  styczeń 2019

do 15 kwietnia 2019 r. 

2

za luty 2019

3

za marzec 2019

4

za kwiecień 2019

do 15 lipca 2019 r. 

5

za maj 2019

6

za czerwiec 2019

7

za lipiec 2019

do 15 października 2019 r.

8

za  sierpień 2019

9

za wrzesień 2019

10

za październik 2019

do 15 stycznia 2020 r. 

11

za listopad 2019

12

za  grudzień 2019

Wpłat dokonujemy w kasie Urzędu Gminy Grabów (bez dodatkowych opłat) w placówkach pocztowych, placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  na numer indywidualnego konta bankowego. 

Proszę pamiętać, iż w przypadku braku odbioru odpadów przez firmę zabierającą, reklamację zgłaszamy tego samego dnia, pamiętając iż kosze lub worki wystawiamy już od godziny 7:00. Reklamacje mogą być również zgłaszane bezpośrednio do firmy Tonsmeier Centrum tel. 24 2542986

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Grabów (pokój nr 4) oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2734172.


  • 7 kwietnia 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00