Informacja

   Wójt Gminy Grabów informuje, że w związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy ilością osób zgłoszonych w deklaracji a ilością osób faktycznie zamieszkujących na terenie Gminy Grabów, od dnia 15 czerwca rozpocznie się sprawdzanie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Po wstępnej i wyrywkowej kontroli złożonych deklaracji stwierdzam, że błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości lub nie złożenie w ogóle deklaracji.

   W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych, mająca wpływ na wysokość opłaty za odpady, w terminie do 10 czerwca należy złożyć korektę deklaracji. Po tym terminie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, Urząd Gminy będzie wzywać do udzielenia wyjaśnienia oraz złożenia oświadczeń.


  • 27 maja 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00