Informacja dotycząca suszy

      Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

          Wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski opracowuje zgodnie z wymogami Ministra Rolnictwa -Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W II okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2015 roku, stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na całym obszarze Polski ujemne. Na tej podstawie Minister Rolnictwa i Rozwoju ogłosił wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb. W gminie Grabów wskaźnik bilansu wodnego poniżej normy ustalono dla roślin zlokalizowanych na najlżejszych glebach (kategoria I i II według bilansu wodnego).

  • I kategoria (gleby bardzo lekkie; grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty)
  • II kategoria (gleby lekkie, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty , piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).

        Wobec powyższego szacowanie szkód, mające na celu uzyskanie kredytu klęskowego, może następować tylko na najlżejszych glebach i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w obwieszczeniu Ministra. Są to zboża jare i rośliny strączkowe uprawiane na glebach lekkich. Powierzchnia szacowanych upraw nie może przekraczać powierzchni gleb zagrożonych suszą ogłoszonej w Monitoringu Suszy prowadzonym przez IUNG Puławy. W gminie Grabów jest to 20% ha kategorii I i 36% ha kategorii II.

    System Monitoringu Suszy w założeniach to narzędzie bardzo przydatne, jednak okazuje się że nie w pełni reprezentatywne.  Z całą pewnością można o nim powiedzieć, że bada KBW dla miejsc, w których są umieszczone stacje pomiarowe. Jednak na gruntach od nich oddalonych sytuacja może być całkowicie inna. Opady deszczu coraz częściej mają charakter lokalny - różnią się znacząco nawet w sąsiadujących ze sobą wsiach.

     Wójt Gminy Grabów cały czas monituje u Wojewody o objęcie całej gminy klęską suszy i uruchomienie pomocy dla wszystkich rolników. Skutki suszy - zaschnięte zboża i trawy widoczne są w całej gminie nawet na tych "dobrych " gruntach, dlatego jeśli wystąpiły straty w innych uprawach niż te zatwierdzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, komisje szacujące straty będą uwzględniać takie szkody po szczegółowych oględzinach uprawy na polu u rolnika.
Informację można znaleźć na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/10...


  • 1 lipca 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00