INFORMACJA O DOKONYWANIU ODCZYTÓW WODOMIERZY

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców informujemy o zmianie zasad dokonywania odczytów wodomierzy w Państwa domach.

Istnieje możliwość samodzielnego dokonywania odczytów wodomierzy. Termin dokonania odczytu 30 listopad 2020. W przypadku nie podania odczytu w wyżej wymienionym terminie zostanie wystawiona faktura szacunkowa z ostatnich 3 miesięcy.

Odczyty stanów wodomierzy można podawać:

- telefonicznie w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek w godzinach 7:30-17:00, wtorek-czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, piątek w godzinach 7:30-14:00 tel. 63 27 34 172, 63 27 34 121

- przesłanie drogą e-mail czytelnego zdjęcia stanu licznika, podanie danych odbiorcy, nr telefonu w celu ewentualnych wyjaśnień na adres:

grabow@grabow.com.pl lub lidiablaszczyk@grabow.com.pl

Faktury zostaną Państwu dostarczone drogą pocztową bądź na życzenie drogą e-mailową.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na nr rachunku Urzędu Gminy w Grabowie BS Grabów 02 8539 0001 0000 0101 2006 0001

Jak prawidłowo odczytać wodomierz ?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika) łącznie z zerami, które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach3

Podając odczyt należy podać również informację:

  1. Imię i Nazwisko / bądź nr klienta

  2. Adres punktu odczytu wodomierza

Z poważaniem

Wójt Gminy Grabów

(-) Janusz Jagodziński


  • 29 października 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00