Konkurs dla uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?"

Konkurs "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?" składa się z dwóch części:

 1. Etap pierwszy wymaga od uczniów przygotowania projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. Projekty oceniane są przez regionalne komisje konkursowe powoływane przez Rektorów poszczególnych uczelni rolniczych.

2. Etap drugi to ogólnopolski finał konkursu, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych projektów. Komisja przeprowadzi z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac. Ten etap przeprowadza centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych.

Kalendarium konkursu:
• I etap – prace konkursowe należy przesłać do 15 lutego 2016 roku(decyduje data stempla pocztowego) na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika,
• II etap - finał konkursu – 4 kwietnia 2016.
• ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń – maj 2016 roku.

Każdy uczestnik konkursu przesyła do regionalnej komisji konkursowej 2 egzemplarze pracy konkursowej wraz z kopią formularza, o którym mowa poniżej; objętość pracy nie powinna przekraczać 50 stron.

Oprócz pracy uczestnik konkursu przesyła formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej do siedziby Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (do 15 lutego 2016 roku). Prosimy o niewysyłanie prac do Fundacji.

Zachęcamy uczniów do zapoznania się ze wskazówkami jak przygotować prace konkursową.
W przypadku pytań merytorycznych dotyczących przygotowywanej pracy prosimy o kontaktowanie się w pierwszej kolejności z właściwą Komisją Regionalną.

W sprawach formalnych dotyczących konkursu oraz w sprawie udziału w konferencji inauguracyjnej należy kontaktować się z przedstawicielem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana:

Koordynator konkursu:
Mateusz Lewandowski
(22) 621 21 61
poczta@schuman.pl

Sekretarz konkursu:
dr inż. Marek Kondras
SGGW, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Warszawa
tel. (22) 593 26 15

Więcej informacji o konkursie 


  • 3 lutego 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00