Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju

W czwartek, 20 sierpnia w Urzędzie Gminy Grabów odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Działania dla Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łęczycka". W spotkaniu udział wzięli sołtysi, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesi oraz członkowie stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy z terenu gminy Grabów. Na zaproszenie wójta gminy Grabów na spotkaniu pojawiła się Pani Agnieszka Gajewska z Powiatowego Urzędu Pracy z Łęczycy. 

Spotkanie prowadzili Mirosław Ryśkiewicz - członek zarządu LGD oraz Barbara Wełnicka. Na spotkaniu ustalono główne kierunki działania LGD. Do najważniejszych należą:

  • zmniejszenie liczby osób bezrobotnych poprzez dotacje na otworzenie własnej działalności oraz na finansowanie kursów i szkoleń, 
  • promocja gminy Grabów w celu pozyskiwania inwestorów oraz odbiorców płodów rolnych, 
  • rozbudowa bazy sportowo - turystycznej,
  • działania zmierzające do integracji miedzypokoleniowej mieszkańców gminy. 

  • 21 sierpnia 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00