Kwalifikacja wojskowa 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. i Zarządzeniem Nr 2/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Łęczyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.

 Na podstawie wezwań Burmistrza i Wójtów, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiać się będą przed Powiatową Komisją Lekarską, która orzekać będzie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych) w budynku: Dom Kultury w Åęczycy, Al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca w następujących terminach:

 • Miasto Łęczyca: 04.04.2017 r. - 07.04.2017 r.
 • Gmina Grabów: 07.04.2017 r. - 10.04.2017 r.
 • Gmina Daszyna: 10.04.2017 r. – 11.04.2017 r.
 • Gmina Piątek: 11.04.2017 r. – 13.04.2017 r.
 • Gmina Góra Św. Małgorzaty: 13.04.2017 r. – 14.04.2017 r.
 • Gmina Świnice Warckie: 14.04.2017 r. - 18.04.2017 r.
 • Gmina Łęczyca: 18.04.2017 r. - 21.04.2017 r.
 • Gmina Witonia: 21.04.2017 r.
 • Kobiety: 24.04.2017 r.

 

      Do kwalifikacji wojskowej wzywani będą mężczyźni urodzeni w roku 1998 oraz w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej będą również wzywane kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

  

Niezbędne dokumenty

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek posiadać:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. Posiadaną dokumentację medyczną, w  tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 3. Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
 4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej , gimnazjum, itd.), pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Ważne

Pomimo zniesienia powszechnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej pozostaje w mocy. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


 • 28 marca 2017
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00