„Lokomotywą po wiedzę 2018 ” - projekt ekologiczno – artystyczny.

            Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wójta Gminy Grabów pana Tomasza Pietrzaka, gmina Grabów została liderem  projektu pod nazwą „Lokomotywą po wiedzę 2018”, partnerem naszym będzie gmina Witonia. Projekt finansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.

            Porozumienie w sprawie Projektu podpisali już Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Grabowie pan. Jarosław Pucek i Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury pan Jacek Sokalski.

            Projekt ekologiczno – artystyczny „Lokomotywą po wiedzę” łączy warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia skierowane do dzieci

i młodzieży województwa łódzkiego, w tym przypadku do dzieci Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Oprócz celu głównego projekt ma cele pośrednie, do których należą:

–  zwiększenie wiedzy na temat istniejącej oferty edukacyjnej, w tym ekologiczni – artystycznej, aglomeracji łódzkiej;

–  promocja łodzi akademickiej i kulturalnej;

–  przeciwdziałanie depopulacji, migracji młodych z województwa łódzkiego do innych regionów Polski.

           Nazwa projektu nawiązuje do tuwimowskiej „Lokomotywy”. Każde spotkanie – warsztat artystyczny lub naukowy to kolejny wagon kolorowej lokomotywy, która wniesie w młode umysły nową inspirację artystyczną i naukową.

            Dzieci uczestniczące w projekcie w okresie czterech miesięcy pracy warsztatowej przystąpią do konkursów w kilku kategoriach: ekologiczny kostium do spektaklu teatralnego, ekologiczna scenografia, wykonanie ekologicznego spektaklu, scenariusz ekologiczny oraz najlepsza relacja z pracy podczas projektu.

            Zajęcia warsztatowe i prelekcje odbywać się będą w różnych miejscach m.in. Akademia Sztuk Pięknych  w Łodzi, Politechnika Łódzka – Instytut Architektury i Urbanistyki, Łódzki Dom Kultury oraz miejscowe Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Grabowie.

            Efektem projektu będzie wystawienie spektaklu teatralnego dla szerszej grupy publiczności na własnym terenie, podejmujący problemy otaczającego nas środowiska naturalnego i jego ochrony. Spektakl będzie miał na celu podniesienie świadomości ekologii w codziennym życiu.

             W imieniu dzieci bardzo serdecznie dziękujemy władzom Gminy za umożliwienie wzięcia udziału w tym ekologicznym projekcie.


  • 23 lutego 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00