MAŁE PROJEKTY LOKALNE

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (tzw. Granty Sołeckie).

Maksymalna kwota przeznaczona na dofinansowanie jednego projektu wynosi 10 000 zł.

Sołectwo zainteresowane zgłoszeniem swojego projektu w ramach naboru wniosków powinno na zebraniu wiejskim w trybie uchwały, podjąć decyzję co do wyboru projektu, jaki chciałoby zrealizować. Następnie najpóźniej do 12 marca 2020 r. swoją propozycję (wraz z podjętą uchwałą) musi dostarczyć do Urzędu Gminy w Grabowie (Sekretariat). Spośród projektów, które do tego dnia wpłyną do Urzędu, wybrane zostaną trzy z nich (zgodnie z regulaminem naboru wniosków), które Urząd Gminy złoży w formie wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Propozycja projektu powinna zawierać krótki opis planowanego przedsięwzięcia, proponowany termin jego realizacji oraz budżet projektu (zestawienie finansowe wydatków).

Więcej informacji udziela Weronika Marciniak pod numerem  tel. 63 2734598

Regulamin naboru można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: REGULAMIN


  • 25 lutego 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00