Nowy sprzęt dla OSP Grabów i OSP Stara Sobótka

            Dnia 20 sierpnia  2018 roku odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego pozyskanego przez Gminę Grabów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

            Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miejscu wypadków i często to od ich natychmiastowej pomocy zależy zdrowie i życie poszkodowanych. Sprzęt, o jaki wzbogaciły się jednostki OSP z naszej gminy, stawia przed strażakami nowe wymagania w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nabyte wyposażenie zapewne umożliwi naszym strażakom sprawne udzielanie pierwszej pomocy i z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych, ratując ludzkie życie.

            Jednostki OSP z terenu Gminy Grabów, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,  otrzymały specjalistyczny sprzęt do ratowania ludzkiego życia i zdrowia o łącznej wartości 50 400,00 zł.

            Zastępca Wójta Gminy Grabów Pan Krzysztof Ogórek  przekazał zakupiony sprzęt na ręce przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 Jednostka OSP Grabów otrzymała:

 • Defibrylator AED PHILIPS HeartStart FRx
 • Walizkę PELI 1200 na defibrylator FRx
 • Klucz pediatryczny Philips HEARTSTAR FRX
 • Parawan ochr. do wypadków z taśmami 180x180
 • Najaśnicę Peli RALS 9490C
 • Latarki ładowalne Survivor IEC TYPE C ATEX 3 szt.
 • Pilarkę  do drewna STIHL MS 461-R
 • Bosak dielektryczny NUPLA 1,8 m

Jednostka OSP Stara Sobótka otrzymała:

 • Parawan ochr. do wypadków z taśmami 180x180
 • Najaśnicę Peli RALS 9490C
 • Latarki ładowalne Survivor IEC TYPE C ATEX 3 szt.
 • Pilarkę  do drewna STIHL MS 461-R
 • Bosak dielektryczny NUPLA 1,8 m

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości: 49896,00 zł.

Gmina Grabów dofinansowała zadanie w wysokości 1% wartości zadania, tj. 504,00 zł.


 • 20 sierpnia 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00