Obowiązek odśnieżania chodnika oraz dachu

WÓJT GMINY PRZYPOMINA!!!!!!!

Zima daje o sobie znać. Niestety padający śnieg zaskakuje nie tylko drogowców, ale i właścicieli posesji, na których spoczywa obowiązek odśnieżania chodnika oraz dachu nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodnika

Obowiązek odśnieżania chodnika nakłada na właścicieli posesji ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z gminach z dnia 13 września 1996 r (Dz. U. z  2018, poz. 1454). Zgodnie   z art. 5 pkt. 4  właściciel posesji jest zobowiązany do uprzątnięcia śniegu i lodu (a także błota i innych zanieczyszczeń) z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Według ustawy, chodnik to: „wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Obowiązek odśnieżenia dachu

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. 

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Odpowiedzialność karna i cywilna

Za odśnieżanie odpowiedzialni są nie tylko właściciele nieruchomości, ale też użytkownicy wieczyści, współwłaściciele oraz osoby faktycznie władający nieruchomością.
Za niedopełnienie obowiązku możemy spodziewać się kary grzywny do 1500 zł lub karze nagany zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018, poz. 618). Kolejnym zagrożeniem jest odpowiedzialność cywilna. Jeżeli ktoś ulegnie wypadkowi na chodniku, który powinnyśmy odśnieżyć, a nie zrobiliśmy tego – musimy się liczyć z koniecznością wypłaty odszkodowania. To ryzyko można ograniczyć wykupując odpowiednie ubezpieczenie. Jednak – dla bezpieczeństwa wszystkich – trzeba zadbać o odśnieżanie chodnika.


  • 8 stycznia 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00