Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Grabów posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do 17 lutego 2020 r. do Urzędu Gminy w Grabowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym oraz z pracami przygotowawczymi do Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 r., zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Sekretariatu Urzędu Gminy w Grabowie, bądź do stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Grabowie.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.gminagrabow.pl/

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy j. w. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: edytagasowska@grabow.com.pl.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ewentualnej kontroli, należy posiadać umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grabów oraz zgłoszenie są dostępne w załącznikach.


  • 23 stycznia 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00