OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grabów

Zawiadamia o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie
przy ulicy 1 Maja 21,
na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w prasie lokalnej wykazu:

Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Radzyń, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Grabów nr 32/2020 z dnia 9 kwietnia 2020  roku i został wywieszony na okres 21 dni, począwszy od dnia 23 kwietnia 2020 roku. Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 4 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Grabów lub pod numerem telefonu (063) 2734424.


  • 19 kwietnia 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00