Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW

OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

 

Nr 1 oznaczonej nr działki 98/101 o pow. 0,1107 ha

Cena wywoławcza – 33210,00 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych)+ podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące)

 

Nr 2 oznaczonej nr działki 98/55 i 98/61  o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza - 28000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy ) + podatek VAT .

Wadium - 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 

Nr 3 oznaczonej nr działki 98/62 i 98/69 o pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza 28000,00 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy ) + podatek VAT

Wadium – 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  złotych).

 

Nr 4 oznaczonej nr działki  98/70 o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza – 28000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy )  + podatek VAT

Wadium  - 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  złotych)

 

Nr 9 oznaczonej nr działki 98/93 i 98/99 o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza  -28000,00 zł  ( słownie; dwadzieścia osiem  tysięcy ) + podatek VAT

Wadium-  2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

Nr 10 oznaczonej nr działki 98/100 o pow. 0,1016 ha

Cena wywoławcza -  28000,00 zł( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy ) + podatek VAT

Wadium  - 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

Nr 11 oznaczonej nr działki 98/97 o pow. 0,1215 ha

Cena wywoławcza 34000,000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące ) + podatek VAT

Wadium 3000,00 zł ( słownie; trzy tysiące złotych)

 

Nr 12 oznaczonej nr działki 98/82 i 98/96 o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 34000, 00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące  złotych) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

Nr 13 oznaczonej nr działki 98/82 i 98/96  o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 34000,00 zł (słownie:  trzydzieści cztery tysiące  złotych) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

Nr 14 oznaczonej nr działki 98/75 i 98/81 o łącznej pow. 0,1200 ha

Cena wywoławcza 34000,00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

Nr 15 oznaczonej nr działki 98/74 i 98/67 o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza-  34000,00  zł słownie:( trzydzieści cztery tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł( słownie: trzy tysiące  złotych)

 

Nr 16 oznaczonej nr działki 98/66 i 98/59 o łącznej pow. 0,1201 ha

Cena Wywoławcza – 34000,00 zł (słownie:  trzydzieści cztery tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3000, 00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

Nr 17 oznaczonej nr działki 98/58 o pow.0,1200 ha

Cena wywoławcza – 34000,00 zł( słownie: trzydzieści cztery tysiące)

Wadium – 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące  ) + podatek VAT

 

Nr 18 oznaczonej nr działki 98/57 i 98/52 o pow. 0,2013 ha

Cena wywoławcza - 66430,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych)

Wadium -5000,00 zł (słownie : pięć tysięcy)

 

Nr 19 oznaczonej nr działki 97/10 o pow. 0,0770 ha

Cena wywoławcza - 21000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) + podatek VAT

Wadium – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące  )

 

Nr 20  oznaczona nr działki 97/13 i 98/64 o pow. 0,1005 ha

Cena wywoławcza –  28000,00 zł słownie: ( dwadzieścia osiem tysięcy ) + podatek VAT

Wadium – 2500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych )

 

Nr 21 oznaczona nr działki 97/14, 97/16, 98/65, 98/72 o łącznej pow. 0,1205 ha

Cena wywoławcza  - 34000,00 zł (słownie: ( trzydzieści cztery tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące )

 

Nr 22 oznaczona  nr działki 97/17, 97/19, 98/73, 98/79 o łącznej pow. 0,1199 ha 

Cena wywoławcza  - 34000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

 

Nr 23  oznaczona nr działki 97/20, 97/22,98/80, 98/87 o łącznej pow. 0,1193 ha

Cena wywoławcza – 34000,00 zł ( słownie:  trzydzieści cztery tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł  (trzy tysiące złotych)

 

Nr 24 oznaczona nr działki 97/23, 97/25, 98/88, 98/94 o łącznej pow. 0,1187 ha

Cena wywoławcza – 34000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące)+ podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł  ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

Nr 25 oznaczona nr działki 97/26, 98/95 o łącznej pow. 0,1231 ha

Cena wywoławcza – 35000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł( słownie: trzy tysiące złotych)

 

I przetarg odbył się w dniu 27 kwietnia 2015 r.

II przetarg był ogłoszony na dzień 30 czerwca 2015 r.

III przetarg był ogłoszony na dzień 28 sierpnia  2015 r.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów  nieruchomość przeznaczona  jest - tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Przetarg na powyższe działki  odbędzie się  w dniu 18 grudnia 2015 r o godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Grabów nr 02 8539 0001 0000 0101 2006  0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 14 grudnia  2015 r.

 

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy Przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.

Forma nabycia: ogłoszone do przetargu ustnego nieruchomości będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 tel.

63 27-34-424.


  • 18 listopada 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00