Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW

OGŁASZA

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane oznaczonych na szkicu:

Nr 1 oznaczonej nr działki  98/101 o pow. 0,1107 ha

Cena wywoławcza  31 000,00 zł  ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy) + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy  od ceny wynegocjonowanej.

Wadium – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Nr 2 oznaczonej nr działki 98/55 i 98/61  o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza – 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) + podatek VAT w wysokości  obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjonowanej.

Wadium – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Nr 3 oznaczonej nr działki 98/62 i 98/69 o pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza 27 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia siedem  tysięcy ) + podatek VAT

Wadium – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Nr 4 oznaczonej nr działki  98/70 o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza – 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy)  + podatek VAT

Wadium  - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Nr 9 oznaczonej nr działki 98/93 i 98/99 o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza  - 27 000,00 zł  ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy  złotych) + podatek VAT

Wadium-  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Nr 10 oznaczonej nr działki 98/100 o pow. 0,1016 ha

Cena wywoławcza -  28 000,00 zł( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) + podatek VAT

Wadium  - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Nr 11 oznaczonej nr działki 98/97 o pow. 0,1215 ha

Cena wywoławcza- 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące  złotych) + podatek VAT

Wadium 3 000,00 zł ( słownie; trzy tysiące złotych)

Nr 12 oznaczonej nr działki 98/82 i 98/96 o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 33 000, 00 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące  złotych) + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

Nr 13 oznaczonej nr działki 98/82 i 98/96  o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 33 000,00 zł (słownie:  trzydzieści trzy tysiące ) + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

Nr 14 oznaczonej nr działki 98/75 i 98/81 o łącznej pow. 0,1200 ha

Cena wywoławcza 33 000,00 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

Nr 15 oznaczonej nr działki 98/74 i 98/67 o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza-  33 000,00  zł słownie:( trzydzieści trzy tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł( słownie: trzy tysiące  złotych)

Nr 16 oznaczonej nr działki 98/66 i 98/59 o łącznej pow. 0,1201 ha

Cena Wywoławcza – 33 000,00 zł (słownie:  trzydzieści trzy tysiące złotych) + podatek VAT

Wadium – 2 000, 00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)

Nr 17 oznaczonej nr działki 98/58 o pow.0,1200 ha

Cena wywoławcza – 33 000,00 zł( słownie: trzydzieści trzy tysiące )

Wadium – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ) + podatek VAT

Nr 18 oznaczonej nr działki 98/57, 98/52 o łącznej pow. 0,2013 ha

Cena Wywoławcza – 53 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące )

Wadium 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy)

Nr 19 oznaczonej nr działki 97/10 o pow. 0,0770 ha

Cena wywoławcza22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące ) + podatek VAT

Wadium – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych )

Nr 20  oznaczona nr działki 97/13 i 98/64 o pow. 0,1005 ha

Cena wywoławcza –  28 000,00 zł słownie: ( dwadzieścia osiem tysięcy) + podatek VAT

Wadium – 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych )

Nr 21 oznaczona nr działki 97/14, 97/16, 98/65, 98/72 o łącznej pow. 0,1205 ha

Cena wywoławcza  - 33 000,00 zł (słownie: ( trzydzieści trzy tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

Nr 22 oznaczona  nr działki 97/17, 97/19, 98/73, 98/79 o łącznej pow. 0,1199 ha 

Cena wywoławcza  - 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące  + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Nr 23  oznaczona nr działki 97/20, 97/22,98/80, 98/87 o łącznej pow. 0,1193 ha

Cena wywoławcza – 33 000,00 zł ( słownie:  trzydzieści trzy tysiące) + podatek VAT

Wadium – 3000,00 zł  (trzy tysiące złotych)

Nr 24 oznaczona nr działki 97/23, 97/25, 98/88, 98/94 o łącznej pow. 0,1187 ha

Cena wywoławcza – 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące)+ podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł  ( słownie: trzy tysiące złotych)

Nr 25 oznaczona nr działki 97/26, 98/95 o łącznej pow. 0,1231 ha

Cena wywoławcza – 34 000,00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł( słownie: trzy tysiące złotych)

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów  nieruchomość przeznaczona  jest - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przetarg na powyższe działki  odbędzie się  w dniu  24 października 2016 r. o godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w      pieniądzu  na konto Urzędu Gminy Grabów nr 02 8539 0001 0000 0101 2006  0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 20 października  2016 r.

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy Przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.

Forma nabycia: ogłoszone do przetargu ustnego nieruchomości będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 tel. 0-63 27-34-424.

 


  • 23 września 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00