Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane oznaczonych na szkicu:

Nr 2  nr działki 98/55 i 98/61  o  pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza – 27 000,00 zł + podatek VAT  w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 2 500,00 zł

Nr 3 98/62 i 98/69 o pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza 27 000,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 2 500,00 zł

Nr 4  nr działki  98/70 o  pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza – 27 000,00 zł   + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium  - 2 500,00 zł

Nr 9  98/93 i 98/99 o  pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza  - 27 000,00 zł   + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium-  2 500,00 zł

 Nr 10  nr działki 98/100 o pow. 0,1016 ha

Cena wywoławcza -  27 430,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium  - 2500,00,00 zł

Nr 11 nr działki 98/97 o pow. 0,1215 ha

Cena wywoławcza 32 800,000 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium 3 000,00 zł

Nr 12  nr działki 98/90 i 98/96 o  pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 32 370, 00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł

Nr 13 nr działki 98/82 i 98/89  o  pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 32 370,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł

 Nr 14 nr działki  98/75 i 98/81 o  pow. 0,1200 ha

Cena wywoławcza 32 400,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł

Nr 15  nr działki 98/74 i 98/67 o  pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza-  32 370,00  zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3000,00 zł

Nr 16  nr działki 98/66 i 98/59 o pow. 0,1201 ha

Cena Wywoławcza – 32 430,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000, 00 zł

Nr 17  nr działki 98/58 o pow.0,1200 ha

Cena wywoławcza – 32 400,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł 

Nr 19  nr działki 97/10 o pow. 0,0770 ha

Cena wywoławcza21 560,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 2 000,00 zł

Nr 20   nr działki 97/13 i 98/64 o pow. 0,1005 ha

Cena wywoławcza –  27 140,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 2 500,00 zł

Nr 21 nr działki 97/14, 97/16, 98/65, 98/72 o  pow. 0,1205 ha

Cena wywoławcza  - 32 540,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł

Nr 22   nr działki 97/17, 97/19, 98/73, 98/79 o  pow. 0,1199 ha 

Cena wywoławcza  - 32 370,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł

Nr 23  nr działki 97/20, 97/22,98/80, 98/87 o  pow. 0,1193 ha

Cena wywoławcza – 32 210,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł 

Nr 24  nr działki 97/23, 97/25, 98/88, 98/94 o  pow. 0,1187 ha

Cena wywoławcza – 32 050,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł

Nr 25  nr działki 97/26, 98/95 o pow. 0,1231 ha

Cena wywoławcza – 33 240,00 zł  + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej

Wadium – 3 000,00 zł

Przetarg na powyższe działki  odbędzie się  w dniu 20 października 2017 r o godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów powyższe nieruchomości przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz posiadają instalację wodno – kanalizacyjną.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w  pieniądzu  na konto Urzędu Gminy Grabów nr 02 8539 0001 0000 0101 2006  0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 13 października  2017 r.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.

Ogłoszone do przetargu nieruchomości będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej, a koszty aktu notarialnego ponosi nabywca

Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone  na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabów pod adresem:         www.gminagrabow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie pokój nr 14 , Tel. (063) 2734424

 

 


  • 28 września 2017
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00