Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działek budowlanych niezabudowanych
położonych w Grabowie przy ul. Kochanowskiego
wchodzących w skład terenu przeznaczonego
na działki budowlane oznaczonych na szkicu:

 

 

Nr 2 oznaczonej nr działki 98/55 i 98/61  o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza - 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) + podatek VAT w wysokości  obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej.

Wadium - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Nr 3 oznaczonej nr działki 98/62 i 98/69 o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych) + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Nr 4 oznaczonej nr działki  98/70 o pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza – 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)  + podatek VAT

Wadium  - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Nr 9 oznaczonej nr działki 98/93 i 98/99 o łącznej pow. 0,1000 ha

Cena wywoławcza  -30000,00 zł  ( słownie trzydzieści tysięcy  złotych) + podatek VAT

Wadium-  3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

 Nr 10 oznaczonej nr działki 98/100 o pow. 0,1016 ha

Cena wywoławcza -  30 500,00 zł( słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych) + podatek VAT

Wadium  - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Nr 11 oznaczonej nr działki 98/97 o pow. 0,1215 ha

Cena wywoławcza 36 500,000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) + podatek VAT

Wadium 4 000,00 zł ( słownie; cztery tysiące złotych).

 

Nr 12 oznaczonej nr działki 98/82 i 98/96 o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 36 000, 00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy  złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

 

Nr 13 oznaczonej nr działki 98/82 i 98/96  o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza – 36 000,00 zł (słownie:  trzydzieści sześć tysięcy  złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

 

 Nr 14 oznaczonej nr działki 98/75 i 98/81 o łącznej pow. 0,1200 ha

Cena wywoławcza 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

 

Nr 15 oznaczonej nr działki 98/74 i 98/67 o łącznej pow. 0,1199 ha

Cena wywoławcza-  35 970,00  zł słownie:( trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące  złotych).

 

Nr 16 oznaczonej nr działki 98/66 i 98/59 o łącznej pow. 0,1201 ha

Cena Wywoławcza – 36 100,00 zł (słownie:  trzydzieści sześć tysięcy sto złotych) + podatek VAT

Wadium – 3000, 00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).

 

Nr 17 oznaczonej nr działki 98/58 o pow. 0,1200 ha

Cena wywoławcza – 36 000,00 zł( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych ).

 

Nr 19 oznaczonej nr działki 97/10 o pow. 0,0770 ha

Cena wywoławcza - 23 100,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) + podatek VAT

Wadium – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Nr 20  oznaczona nr działki 97/13 i 98/64 o łącznej pow. 0,1005 ha

Cena wywoławcza –  30 200,00 zł słownie: ( trzydzieści tysięcy dwieście złotych) + podatek VAT

Wadium – 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).

 

Nr 21 oznaczona nr działki 97/14, 97/16, 98/65, 98/72 o łącznej pow. 0,1205 ha

Cena wywoławcza  - 36 200,00 zł (słownie: ( trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

 

Nr 22 oznaczona  nr działki 97/17, 97/19, 98/73, 98/79 o łącznej pow. 0,1199 ha 

Cena wywoławcza  - 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy  złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 

Nr 23  oznaczona nr działki 97/20, 97/22,98/80, 98/87 o łącznej pow. 0,1193 ha

Cena wywoławcza – 35 800,00 zł ( słownie:  trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł  (cztery tysiące złotych).

 

Nr 24 oznaczona nr działki 97/23, 97/25, 98/88, 98/94 o łącznej pow. 0,1187 ha

Cena wywoławcza – 35 700,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych)+ podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł  ( słownie: cztery tysiące złotych).

 

Nr 25 oznaczona nr działki 97/26, 98/95 o łącznej pow. 0,1231 ha

Cena wywoławcza – 37 000,00 zł ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy  złotych) + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł( słownie: cztery tysiące złotych).

 

I przetarg odbył się w dniu 27 kwietnia 2015 r.

II przetarg był ogłoszony na dzień 30 czerwca 2015 r.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów  nieruchomość przeznaczona  jest - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przetarg na powyższe działki  odbędzie się  w dniu 26 sierpnia 2015 r o godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w pieniądzu  na konto Urzędu Gminy Grabów nr 02 8539 0001 0000 0101 2006  0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 21 sierpnia  2015 r.

 

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy Przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.

Forma nabycia: ogłoszone do przetargu ustnego nieruchomości będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 

tel. (63) 2734121, 2734424

                                                                                                                                                                       
         


  • 17 lipca 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00