Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior WIGOR w Grabowie

W poniedziałek, 2 listopada miało miejsce otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior WIGOR w Grabowie. Placówka powstała w ramach dofiansnowania z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Senior - WIGOR na lata 2015 - 2020. Kwota dotacji wyniosła 128 001,50 zł., natomiast koszt całego projektu zamyka się w kwocie 160 589, 20 zł.

DDP Senior WIGOR działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00- 17.00. Oferta placówki skierowana jest do seniorów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Opiekę nad uczestnikami projektu sprawują Renata Hodorowicz oraz Monika Nowakowska. Seniorzy mają również zapewnioną opiekę medyczną i wsparcie psychoterapeutyczne - usługi te świadczy Marzenna Uselis. Anna Wasiak - Darolewska 2 razy w tygodniu będzie prowadzić zajęcia ruchowe i fizjoterapeutyczne.

Wśród zaproszonych i obecnych gości byli m.in.: Sylwia Prażnowska - asystentka senatora RP Przemysława Błaszczyka, Marek Matuszewski  - poseł na Sejm RP, Edward Cymmer- radny powiatu łęczyckiego, ksiądz proboszcz Jacek Marciniak z Grabowa oraz kapłan Felicjan Mateusz Szymankiewicz z Sobótki Nowej. Z gratulacjami przybyły władze starostwa w osobach Krystyny Pawlak  - wicestarosty powiatu oraz Ireneusza Barańskiego - sekretarza powiatu łęczyckiego. Słowa uznania i podziwu dla inicjatywy wyrazili również wójt gminy Łęczyca Jacek Rogoziński oraz burmiastrz miasta Łęczyca Krzysztof Lipiński. Panie Lidia Zięba z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Anna Olczak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z gratulacjami wręczyły wójtowi Tomaszowi Pietrzakowi kwiaty. Na spotkaniu obecni byli również radni gminy Grabów, wójt gminy Daszyna Zbigniew Wojtera oraz jej przewodniczący Marek Chwaiłkowski, a także Komendant Powiatowej Komendy Policji w Łęczycy insp.Paweł Karolak. 

Najważniejszymi goścmi byli jednak seniorzy, którzy bardzo cieszą się z powstania placówki. Do DDP zapisało się obecnie 25 osób. Podczas otwarcia głos zabrała Pani Zofia Stocka, która na tę okoliczność napisała i zaśpiewała piosenkę o samotności i walce z nią. Seniorzy już planują spotkanie andrzejkowe oraz udział w gminnych uroczystościach z okazji 11 listopada. Na każdego seniora czekają m.in.: ciepły posiłek, książki, gry planszowe, sztalugi z farbami, laptopy, telewizor, radio oraz urządzenia do ćwiczeń i fizjoterapii.  W połowie listopada "dojadą " leżanki oraz urządzenia do otwartej siłowni zewnętrznej. Za korzystanie z placówki nie są pobierane żadne opłaty dodatkowe. Mogą one pojawić się przy organizacji zajęć dodatkowych i wyjazdów.

Zapisy oraz wszelkie informacje dostępne są w Dziennym Domu Pobytu Senior WIGOR w Grabowie przy ul. Reymonta 2 oraz w Urzędzie Gminy Grabów u Barbary Wełnickiej.

Wyposażenie DDP Senior WIGOR w Grabowie


  • 3 listopada 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00