Aktualności

Tarcza Antykryzysowa dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  informuje o nowelizacji ustawy o COVID-19, tak zwanej Tarczy Antykryzysowej. Załączona ulotka informuje rolników o formach pomocy dla rolników i rolnictwa.

Więcej


  • 15 kwietnia 2020

Informacja

Więcej


  • 15 kwietnia 2020

„Zdalna Szkoła”

Gmina Grabów 8 kwietnia znalazła się na liście Gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej


  • 14 kwietnia 2020

Dotacja na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Grabów dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 70 100,00 zł na przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W dniu 14.04.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji.

Więcej


  • 14 kwietnia 2020

Historia Święta Palanta w Grabowie

We wtorek, po Świętach Wielkanocnych w Grabowie odbywa się Święto Palanta, kiedy to turyści i mieszkańcy okolicznych wsi przybywają do Grabowa aby dopingować graczy, którzy używając kijów i gumowej piłeczki, rozgrywają na miejscowym rynku pasjonujący turniej. Wszystko odbywa się pod nadzorem Króla Palanta. Tradycyjnie obchody Święta Palanta rozpoczynają się się Mszą Świętą w Grabowskim Kościele. Na ten dzień Wójt przekazuje klucz do Gminy Grabów Królowi Palanta.

Więcej


  • 14 kwietnia 2020

Informacja Poczty Polskiej dotycząca skrzynek oddawczych

Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce pocztowej.

Tymczasem, posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy może bezpłatnie złożyć stosowne żądanie doręczania listów poleconych do skrzynki, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany poprzez sms lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności wizyty w Urzędzie Pocztowym.

Dziś przy istotnej części posesji, nie ma skrzynek a ich umieszczenie ograniczy do minimum bezpośredni kontakt z listonoszem pozytywnie wpływając na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników Poczty Polskiej.

Więcej


  • 14 kwietnia 2020

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Więcej


  • 10 kwietnia 2020

Prośba o wsparcie szpitala w Łęczycy

Z inicjatywy pracowników szpitala w Łęczycy, w grudniu 2019r została powołana fundacja  "Dobry Szpital". Obecnie w sądzie trwa procedura jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Po tych czynnościach istnienie fundacji stanie się faktem i ułatwi możliwość pozyskiwania środków od firm i osób nam przychylnych. To właśnie było celem jej utworzenia.

Więcej


  • 9 kwietnia 2020


ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 Wójta Gminy Grabów

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 Wójta Gminy Grabów z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczenia handlu na Targowisku Gminnym w Grabowie

Więcej


  • 6 kwietnia 2020

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00