Aktualności

Informacja

W związku ograniczeniem dostępności Urzędu Gminy w Grabowie dla interesantów, prosi się osoby pobierające stypendia szkolne o dostarczanie faktur potwierdzających poniesione  wydatki oraz wniosek o wpłatę świadczenie na konto bankowe (wzór w załączniku).  Dokumenty należy wrzucić do pojemnika (urny) umieszczonej przy wejściu bocznym do urzędu.

Więcej


 • 3 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Więcej


 • 2 kwietnia 2020

UWAGA! POTRZEBNA KREW!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 oraz podejmowanymi licznymi środkami ostrożności w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń odnotowywana jest obniżona liczba fluktuacji dawców,a wszyscy mamy pełną świadomość jak ważna jest krew do ratowania życia i zdrowia ludzi, i że tego cennego leku nie da się wyprodukować.

Więcej


 • 2 kwietnia 2020

Dodatkowe wymagania dla hodowców świń

Informujemy, iż zostały opracowane zasady biosekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

Więcej


 • 2 kwietnia 2020

Informacja PT KRUS w Łęczycy

Informacja PT KRUS w Łęczycy zachęcająca rolników do korzystania z materiałów prewencyjnych, znajdujących się na stronie internetowej Kasy.

Więcej


 • 1 kwietnia 2020

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 01.04.2020 roku na terenie Gminy Grabów będą obowiązywały nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi :

 • 25,00 zł miesięczna opłata za jednego mieszkańca,
 • Mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 8%,
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Więcej


 • 31 marca 2020

Zasady dotyczące opuszczania kwarantanny

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny.

Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika z: a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. albo b) może być przekazana ustnie przez pracownika sanepidu.

Więcej


 • 30 marca 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRABÓW

o wyłożeniu (II) do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej


 • 27 marca 2020Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00