Aktualności


UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH!

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, od 6 września 2019r. stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

 • złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
 • zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów segregowanych
 • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

WSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY GRABÓW CELEM ZMIANY DEKLARACJI NA SEGREGOWANE!!

Więcej


 • 3 grudnia 2019

Bezpłatna mammografia

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania

Więcej


 • 30 listopada 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej


 • 29 listopada 2019

Realizacja zadania pn.: „Gdzie kucharek sześć, tam będzie co zjeść” – remont i wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Chorkach dobiegła końca.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie prac  odświeżono pomieszczenia świetlicy. Następnie uporządkowano teren wokół świetlicy. Mieszkańcy wyrównali teren wokół świetlicy. W ramach realizacji zadania dokonano również adaptacji pomieszczenia socjalnego.

Więcej


 • 12 listopada 2019

Realizacja zadania pn.: „Pierwsze koty za płoty-nowe ogrodzenie zrobi wrażenie” – wymiana ogrodzenia przy wejściu do Szkoły Podstawowej im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej dobiegła końca.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie prac dokonano demontażu starego, betonowego ogrodzenia. W prace te  zaangażowali się zarówno mieszkańcy sołectwa, jak i rodzice uczniów uczęszczających do SP Kadzidłowa.

Więcej


 • 8 listopada 2019

Więcej


 • 8 listopada 2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informuję, że Gmina Grabów będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań  typu Big Bag.

Więcej


 • 8 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców".

Więcej


 • 7 listopada 2019

Wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 06.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy została otwarta wystawa z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Otwarcia wystawy pod nazwą,,11 LISTOPADA - DROGA POLSKI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” dokonał Pan Janusz Mielczarek Starosta Łęczycki wraz z kierownictwem Starostwa.

Więcej


 • 7 listopada 2019

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00