Aktualności

Aplikacja BLISKO oraz system SISMS - lokalne powiadomienia dla Mieszkańców gminy Grabów

Mieszkańcy gminy Grabów mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji BLISKO lub z bezpłatnego systemu powiadamiania SISMS.

Podstawowym założeniem jest bieżące dostarczanie informacji o charakterze lokalnym z zaufanego źródła. Użytkownicy aplikacji BLISKO będą mogli korzystać zarówno z serwisów Urzędu jak i innych nadawców, w tym nadawców ogólnopolskich. 

Więcej


 • 20 marca 2019

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń !!!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa 22 marca 2019 r. do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

09:30  Zasady ustalania uprawnień do zasiłku opiekuńczego

11:00 Zasady nabywania prawa do świadczenia przedemerytalnego, obowiązująca kolejność zdarzeń, wymagana dokumentacja

Więcej


 • 13 marca 2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Wójt Gminy Grabów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2019 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Grabów. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Grabów w  terminie do 20 marca 2019 r.

 Wójt Gminy Grabów

 Janusz Jagodziński

Więcej


 • 11 marca 2019

Więcej


 • 11 marca 2019

Więcej


 • 8 marca 2019

Ocena jakości wody

W rozwinięciu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy.

Więcej


 • 7 marca 2019

KOMUNIKAT

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina, że uprawa bulw ziemniaków i przemieszczanie ich w Polsce oraz wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez przedmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony roślin i Nasiennictwa.

Więcej


 • 7 marca 2019

APEL DO ROLNIKÓW

Apel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

Więcej


 • 7 marca 2019

Małe projekty lokalne

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (tzw. Granty Sołeckie).

Więcej


 • 7 marca 2019

Informacja

Informuję, że została ustalona nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka opłat z 5 zł na 13 zł za odpady segregowane i z 9 zł na 20 zł za niesegregowane wynika przede wszystkim z:

 • braku aktualizowania opłat za śmieci przez ostatnie lata,
 • znaczne zwiększenie produkcji śmieci przez mieszkańców gminy z 808 ton w 2014 r. do 1017 ton w 2018 r.,
 • wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, która ustalana jest przez Rząd RP. Opłaty te wzrosły w ciągu ostatnich 3 lat siedmiokrotnie z 24,15 zł w 2016 r. do 170 zł za tonę w 2019 r.

Więcej


 • 6 marca 2019

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00