Pożyczka dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Grabów zachęca organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Grabów  do aplikowania o pożyczkę  z środków funduszu pracy.

Pożyczkę w wysokości do 5000 zł, nie więcej niż 10% wysokości łącznych przychodów za rok 2019,  może otrzymać organizacja pozarządowa na  pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

O pożyczkę może ubiegać się organizacja pozarządowa, której przychód w 2019 roku nie przekroczył 100 000 zł. Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy https://leczyca.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie, pokój nr 17, od dnia 19 sierpnia 2020 roku.


  • 7 sierpnia 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00