Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Łęczycka - Cele i wskaźniki

Cele i wskaźniki

docx

Formularz zgłoszenia uwag

docx

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Grabów do zapoznania się z projektem celów i wskaźników do LSR  na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. W rozwinięciu wiadomości zamieszczony został formularz, za pomocą którego można przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje na adres lgdleczyca@wp.pl. Na Państwa opinie pracownicy LGD czekają też w biurze LGD w Łęczycy. Termin przesyłaniauwag upływa z dniem 17 grudnia 2015 r. godzina 12:00. 

 


  • 11 grudnia 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00