Projekt „Twoja nowa szansa”

Stowarzyszanie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner)

zapraszamy do udziału  projekcie

Twoja nowa szansa”

współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

  • są w wieku: 18-29 l.
  • zamieszkują na terenie województwa łódzkiego
  • posiadają status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
– indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym;
– indywidualne spotkania z Coachami;.
– wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem;
– 4 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego;
– stypendia szkoleniowe;
– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja już trwa, zapraszamy.

 

Chcesz wiedzieć więcej,

zajrzyj na stronę www.stowarzyszenieprorew.pl

lub zadzwoń 577 999 321

„Twoja nowa szansa” projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW  i FEUER Sp. z o.o. współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


  • 24 maja 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00