Projekt „Własny Biznes dla 50+” przedłużenie naboru

Informujemy, że Fundacja Inkubator w Łodzi przedłuża nabór do I edycji projektu „Własny Biznes dla 50+” do 12 sierpnia br.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych po 50 r.ż., pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. łódzkiego w jednym z powiatów: łaskim, brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, zduńskowolskim, tomaszowskim, radomszczańskim, poddębickim.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  • szkolenie „ABC własnej firmy” w wymiarze 50 godz./osobę + zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
  • doradztwo indywidualne biznesowe (pomoc w przygotowaniu biznesplanu) w wymiarze 7 godz. na osobę + zwrot kosztów dojazdu na doradztwo;
  • jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności w wysokości maksymalnie do 22.700 zł na osobę;
  • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości maksymalnie do 1750 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności (w tym po 5 miesiącach prowadzenia działalności ocena kondycji firmy decydująca o przedłużeniu wsparcia pomostowego na kolejne 6 m-cy); wysokość przyznanego wsparcia pomostowego finansowego będzie uzależniona od wykazanych w biznesplanie potrzeb;
  • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (refundacja kosztów zakupionych przez Uczestników usług szkoleniowych i/lub doradczych) – pula środków - 14000zł/edycję.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.wlasnybiznesdla50plus.inkubator.org.pl . W razie pytań zapraszamy do Biura projektu: Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Informacji udzielamy także pod numerem tel. (42) 636 34 69, kom. 609 466 555 i adresem e-mail: wlasnybiznesdla50plus@inkubator.org.pl.

Terminy i miejsca przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu zostaną podane na stronie www projektu (www.wlasnybiznesdla50plus.inkubator.org.pl) oraz udostępnione w Biurze projektu - nabór planowany jest w okresie sierpień-wrzesień 2016r.

Realizator projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

Tel. (42) 636 34 69, 609 466 555

www.inkubator.org.pl


  • 3 sierpnia 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00