Realizacja zadania pn.: „Dobro Społeczne” – zakup oczyszczalni i wyposażenia łazienki świetlicy wiejskiej w Jaworowie dobiegła końca.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie prac  uporządkowano teren wokół świetlicy. Następnie przygotowano teren pod oczyszczalnię. Prace wykonali mieszkańcy sołectwa. Kolejnym etapem realizacji projektu był zakup oczyszczalni i wyposażenia łazienki świetlicy. Montaż oczyszczali dokonała wyspecjalizowana w tym temacie firma, natomiast wyposażenie łazienki zamontowali mieszkańcy sołectwa w ramach wkładu własnego.  Zakupu dokonano po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego przez sołtysa wsi Jaworów. Dzięki realizacji zadania wyposażono świetlicę wiejską w sanitariaty, co pozwoliło na stworzenie miejsca sprzyjającego integracji lokalnej społeczności. Dzięki tym przedsięwzięciom wieś Jaworów zyskała miejsce przyjazne, służące mieszkańcom, wpływające na rozwój relacji międzyludzkich.

Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa oraz pana sołtysa Krzysztofa Kowalskiego.

Całkowity koszt projektu: 10 619,99 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.


  • 12 października 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00