Realizacja zadania pn.: „Piłka nożna ponad wszystko NAM potrzebne jest boisko” dobiegła końca.

W pierwszym etapie prac dokonano demontażu starych urządzeń sportowych. Następnie została wywieziona nawierzchnia z płyty boiska(34 przyczepy po 4 tony). Przywieziono 26 przyczep ziemi żyznej po około 4 tony. W sumie na płytę boiska przywieziono około 100 ton ziemi. Prace wykonywali rodzice, sołtysi, zastępca  przewodniczącej Rady Rodziców oraz miejscowy radny, przy pomocy koparko-ładowarki użyczonej z referatu komunalnego Urzędu Gminy Grabów. Zostały usunięte kręgi betonowe oraz wyrównano nawierzchnię. W następnej kolejności  wymieszano glebę, wyprofilowano płytę boiska, zebrano kamienie oraz naniesiono poziomy. Poprowadzono również w ziemi węże odprowadzające wodę. Na tak przygotowane podłoże wysiano nawozy, wymieszano ziemię i rozsiano  trawę. Po wschodach trawy przez okres około 2 tygodni nawadniano beczkowozami trawę aby utrzymać odpowiednią wilgotność. Pod koniec realizacji  pierwszego etapu udało się uruchomić nawadnianie murawy.

Drugi etap realizacji zadania polegał na wykonaniu bieżni wokół boiska o wymiarach 1,5 m szerokości i 164 m długości.  Na początku wywieziono nawierzchnię (około 12 przyczep po 4 tony). Następnie w to miejsce przywiezione zostały cztery przyczepy piasku, który został rozsypany równomiernie i zagęszczony specjalistycznym urządzeniem.  W późniejszym etapie rozsypano osiem przyczep kruszywa, które również zostało rozsypane równomiernie i zagęszczone tym samym sprzętem. Prace wykonywali rodzice, nauczyciel WF-u, sołtysi, zastępca przewodniczącej  Rady Rodziców oraz miejscowy radny.

Ostatni etapem było zamontowanie zakupionych piłkochwytów. Zajęła się tym firma, od której zakupiono piłkochwyty. Zostały także zakupione bramki, z środków szkolnych, które w najbliższym czasie zostaną zamontowane.

Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, pani sołtys Janiny Kowalskiej, radnego  Sławomira Jędrzejczaka  oraz nauczyciela WF-u ze Szkoły Podstawowej w Chorkach Pana Łukasza Pabiańczyka.


  • 23 listopada 2017
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00