Realizacja zadania pn. : „Ziarenko do ziarenka, a zbierze się miarka” – zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej w Starej Sobótce dobiegła końca.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie prac  uporządkowano teren wokół świetlicy. W ramach realizacji zadania dokonano również odświeżenia kuchni w świetlicy. Prace wykonali mieszkańcy sołectwa. Kolejnym etapem realizacji projektu był zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy. Zakupu dokonano po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego przez sołtysa wsi Stara Sobótka oraz członków Rady Sołeckiej.

W ramach realizacji projektu zakupiono: okap gastronomiczny, 2 zlewy, stół roboczy, 2 chłodziarki, kuchnię, warnik, taboret gazowy oraz wózek kelnerski. Dzięki realizacji zadania doposażono  miejsce sprzyjające integracji lokalnej społeczności. Dzięki wyposażeniu kuchni świetlicy wieś Stara Sobótka zyskała miejsce przyjazne, służące mieszkańcom, wpływające na rozwój relacji międzyludzkich. Zwieńczeniem realizacji projektu było spotkanie integracyjne w nowo wyposażonej świetlicy. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Było to potwierdzeniem zapotrzebowania lokalnej społeczności na spotkania tego typu. Na tą uroczystość zostali również zaproszeni Włodarze Gminy. Pan Wójt Janusz Jagodziński wraz z sołtysem wsi Panem Apolinarym Heftowiczem dokonali symbolicznego otwarcia kuchni po odnowie.

Całkowity koszt projektu: 10 200,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.


  • 4 października 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00