Rekrutacja do projektu "Droga do biznesu"

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Droga do Biznesu” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez udzielenie wsparcia w zakresie samozatrudnienia, w okresie 01.09.2018 r. - 30.04.2020 r.

Kto może wziąć udział w projekcie:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

a)     bezrobotne,

b)     w wieku 30 lat i więcej,

c)      zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3),

d)     znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

ü    w wieku 50 lat i więcej,

ü    długotrwale bezrobotnych,

ü    kobiety,

ü    z niepełnosprawnościami,

ü    o niskich kwalifikacjach,

W przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

-        szkolenie „Własna firma” w wymiarze 60 godz.;

-        doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godz. na osobę;

-        jednorazowe wsparcie finansowe dla 24 osób w wysokości do 27.100 zł na osobę;

-        finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2.100 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności;

-        wsparcie pomostowe doradcze w wysokości 2.400 zł/edycję.

Planowane terminy rekrutacji do projektu:

- I edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – listopad 2018 r.

- II edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – grudzień 2018 r.

- III edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – styczeń 2019 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej projektu www.drogadobiznesu.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail:drogadobiznesu@inkubator.org.pl.


  • 8 listopada 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00