Relacja z IX międzyszkolnego konkursu wiedzy łowieckiej

W dniu 31.05.2019 r. został przeprowadzony, kolejny  IX  międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej o puchar przechodni Zarządu Koła Łowieckiego Nr.2 „ŁOWIEC” w Łodzi. Konkurs otworzyła Pani Anna Kowalczyk  Dyrektor Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Sobótce  .Prowadzący konkurs koordynatorzy - myśliwi Edward Ozdobiński i Mirosław Kaczmarek powitali gości, uczestników konkursu i publiczność a następnie życzyli powodzenia uczestnikom konkursu.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były  wiadomości  łowieckie  i przyrodnicze  zawarte w  książkach  Edwarda  Kopczyńskiego zatytułowanych:

- "Kłusownik  chodzi  nocą”
- "Ślady  na  śniegu"
- "Egzamin  łowiecki"

Potrzebne były  również  wiadomości  z  zakresu  podstawowych  pojęć  ekologii  ,  wiedzy  łowieckiej i  sposobów  pozyskiwania  oraz  ochrony  zwierzyny.

Organizatorami konkursu było Koło Łowieckie Nr.2 „ŁOWIEC” w Łodzi, oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy  i  Gminy Grabów, Kutno oraz Witonia i Szkoła Podstawowa  w  Starej  Sobótce.

Celem konkursu było :

- propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej

- dostrzeganie piękna naszego środowiska i zwierząt w nim występujących

- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem

- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i jej darów.

Podczas konkursu młodzi ludzie musieli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy łowieckiej.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście:

Przemysław Kobacki Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ.

Przedstawiciele Nadleśnictwa KUTNO i KOŁO.

Gminę Grabów reprezentował Wójt Janusz Jagodziński i Jarosław Pucek a Gminę Kutno reprezentowała Pani Beata Leśniewska.

Dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół i rodzice z młodzieżą szkolną oraz koledzy myśliwi, Mirosław Engel , Karol Sakwa , Zygmunt Krupiński, Andrzej Krzewski i Jan Jaroszewicz.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło „Łowiec” , czyli z gmin: Grabów i Kutno.

Rozdaliśmy pytania testowe  i reprezentanci z pięciu szkół  indywidualnie  rozwiązywali  test. Poszło  im  to  nadzwyczaj sprawnie  i  szybko , zwłaszcza że  prowadzący starali się dodawać  uczestnikom  konkursu  otuchy i łagodzić stres.

Jury  pod przewodnictwem Marka Małachowskiego, Prezesa Koła Łowieckiego Nr 2  w  Łodzi i Karola Sakwy seniora myśliwego oraz Pawła Kopczyńskiego syna Edwarda Kopczyńskiego ,  przystąpiło  do oceny rozwiązanych  testów.

W drugim etapie drużyny losowały zestawy pytań  i  odpowiadały  zespołowo.

Praca, zapał, wysiłek  i  zaangażowanie  dzieci jest duże i wypada to docenić, dlatego chcieliśmy, aby każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę, choćby małą. Dzięki sponsorom mogliśmy wręczyć nagrodzonym uczestnikom konkursu bardzo cenne nagrody: smartfony, słuchawki, plecaki, książki oraz medale i dyplomy oraz puchary i inne drobniejsze prezenty.

Wspaniałymi fundatorami byli : Zarząd Okręgowy P.Z.Ł. w Łodzi, Gmina Grabów i  Kutno, Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz Koło Łowieckie Nr 2 „ŁOWIEC” z Łodzi.  Do  grona  sponsorów  wymienionych  wyżej  dołączyli: Krzysztof Jaroszewicz - właściciel Salonu JASZPOL w Łodzi i  Nadleśnictwo KUTNO oraz KOŁO.

Książkę bogato ilustrowaną o tematyce przyrodniczej  ufundowaną przez czasopismo „Brać Łowiecka” wręczyliśmy opiekunce dla biblioteki szkolnej drużyny ,która w konkursie wypadła najsłabiej ,zgodnie z życzeniem redaktora Adama Depke Prądzińskiego.

Broszury i drobne nagrody  ufundowane przez Lasy Państwowe wręczali przedstawiciele z Nadleśnictwa KUTNO Nadleśniczy Jacek Szymczak oraz KOŁO nadleśniczy Zygmunt Krupiński.                                                                                         

Młodzi ludzie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i gruntownym przygotowaniem. Po zakończeniu zmagań konkursowych podliczono punktację, ogłoszono wyniki, a następnie wręczono nagrody rzeczowe , oraz dyplomy , medale i nagrodę główną - puchar ufundowany przez Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 „Łowiec” w Łodzi. Puchar ma charakter przechodni. Dopiero zdobyty trzykrotnie pod rząd przez reprezentację tej samej szkoły staje się jej własnością.

Przeprowadziliśmy również mini konkurs dla nauczycieli-opiekunów poszczególnych reprezentacji szkolnych przy dużym aplauzie młodzieży uczestniczącej w konkursie.

Po ostatecznym podliczeniu  punktacji jury  ogłosiło wyniki.

Piąte miejsce zajęła reprezentacja Szkoła Podstawowa w Byszewie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom ,słuchawki i zestawy oświetlenia do rowerów.

Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Grabowie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom i plecaki i słuchawki .

Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, brązowe medale , plecaki i słuchawki oraz broszury.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Chorkach. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, srebrne medale i smartfony oraz broszury.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce pod opieką  Joanny Zając  i zgarnęła  nagrodę główną puchar przechodni ufundowany przez Zarząd Koła ŁOWIEC z Łodzi, dyplom, złote  medale i smartfony oraz broszury.

Członkom  jury za sprawne ocenianie i przedstawianie wyników , wręczyliśmy okolicznościowe statuetki.

Koło nasze opiekuje się młodzieżą szkolną  pięciu szkół od wielu lat . W ramach współpracy organizujemy spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybliżenia młodzieży wiedzy o zwierzynie w stanie wolnym , gospodarce łowieckiej , dbałości o nasze środowisko i  umiejętności gospodarowania darami natury. Nasza współpraca ze szkołami przynosi duże efekty, nie tylko dla nas, ale i dla miejscowego środowiska.

Po konkursie tradycyjnie, zaprosiliśmy zgłodniałych gości i uczestników  na myśliwskie ognisko i pieczone  kiełbaski ufundowane  przez myśliwych, które serwowane były w naszym siedlisku szkoleniowo -myśliwskim w środku lasu.                   Zadowolona młodzież z opiekunami podziękowała za spotkanie i ciekawy konkurs , oraz wspaniałe nagrody, wyraziła też nadzieje na równie udany w przyszłym roku .

Pracę , zapał i wysiłek dzieci staramy się doceniać ,  daje nam ona satysfakcję i stymuluje do dalszej pracy , gdyż uśmiech dziecka to wielka radość , zadowolenie i optymizm dla Nas wszystkich a także nadzieja na lepsze jutro.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz wspaniałym fundatorom za zakup cennych nagród dla uczestników konkursu.

Dziękujemy koledze Andrzejowi Krzewskiemu za duże zaangażowanie w wykonanie dekoracji Sali konkursowej oraz Janowi Jaroszewiczowi za wykonanie fotografii i pomoc w prowadzeniu konkursu.


                                                       z pozdrowieniem łowieckim
                                                                      Darz  Bór
                                                myśliwi Koła Łowieckiego Łowiec 2 w Łodzi
                                                koordynatorzy ds. współpracy z  szkołami
                                                Edward Ozdobiński  , Mirek Kaczmarek


  • 6 czerwca 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00