Środa z Funduszami dla ochrony środowiska

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie tematyki ochrony środowiska.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 stycznia 2016 r. w:

 • Kutnie: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w godzinach 10:00 – 13:00 (rejestracja od godziny 9:30).
Rekrutacja na spotkanie informacyjne rozpoczyna się 30 grudnia 2015 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z spotkania informacyjnego zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie ochrony środowiska a w szczególności przedstawicieli:

 • jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń jst,
 • jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną,
 • jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, 
 • organów administracji rządowej oraz ich jednostek podległych,
 • jednostek naukowych,
 • szkół wyższych,
 • osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacji pozarządowych,
 • PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych,
 • przedsiębiorców,
 • Lokalnych Grup Działania.

 

Program spotkania informacyjnego

 • Rejestracja uczestników.
 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich.
 • Wsparcie w obszarze ochrony środowiska w ramach:

ü  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

ü  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

 

Organizator spotkania informacyjnego

Organizator spotkania w Kutnie:

LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Pliki do pobrania


 • 29 grudnia 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00