Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2018 roku

Gmina Grabów w 2018 roku zrealizowała zadanie pn.:  „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2018 r.”.
Całkowity koszt zadania: 49 138,03 zł.  Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 44 223,00 zł „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 34 nieruchomości z terenu gminy Grabów o łącznej masie 107,640 Mg
w tym:
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 31,335 Mg z 10 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 76,305 Mg  z 24 nieruchomości


  • 9 stycznia 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00