Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2020 roku

Gmina Grabów w 2020 roku zrealizowała zadanie

pn.:„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2020 roku”   
Całkowity koszt zadania: 26 299,36 zł. brutto.   
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 20 336,00 zł. netto.
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 27 nieruchomości z terenu gminy Grabów o łącznej masie 56,92 Mg w tym:                                                                      
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 11,595 Mg z 5 nieruchomości        
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 45,325 Mg  z 24 nieruchomości.

www.zainwestujwekologie.pl


  • 20 listopada 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00