Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

I N F O R M A C J A

         Informuję, że Gmina Grabów będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań  typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzulą RODO w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie w nieprzekraczalnym terminie do 27.11.2019r..

Formularze zgłoszeniowe można pobrać: bezpośrednio ze strony Urzędu http://www.gminagrabow.pl/, osobiście w sekretariacie, bądź za pośrednictwem sołtysa podczas zbierania raty podatku.

Zgodnie  z programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Grabów.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania.

                                                                                   Wójt Gminy Grabów

                                                                                   /-/ Janusz Jagodziński


  • 8 listopada 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00