UWAGA! PTASIA GRYPA

UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

W związku z informacją od Powiatowego Inspektora Weterynarii w Kutnie dot. wystąpienia przypadku ptasiej grypy w miejscowości Zalesie Gmina Dąbie, informujemy iż obszar zagrożony chorobą obejmuje część powiatu łęczyckiego w tym w Gminie Grabów następujące miejscowości: Leszno, Byszew, Goszczędza, Celinów, Grabów, Bugaj, Biała Góra, Pieczew, Stanisławki, Besiekiery, Źrebięta, Rybnik, Jamy, Polamy, Janów, Ostrówek, Kobyle, Pokrzywnia, Smardzew, Osiny, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa – Adamów, Kadzidłowa – Borki, Kadzidłowa – Brzezinka, Kadzidłowa – Grabinka, Kadzidłowa – Koralewo. Na powyższym obszarze określono obowiązujące ZAKAZY i NAKAZY.

Na powyższym obszarze obowiązują następujące zakazy:

 1. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 2. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujące się poza obszarem zagrożonym bez  zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 3. Wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 4. Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 5. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 6. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

Na powyższym obszarze obowiązują następujące nakazy:

 1. Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków: w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami, wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 3. Niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o podejrzeniu wystąpienia HPAI;
 4. Utrzymywanie drobiu oraz jego karmienie i pojenie w zamkniętych budynkach inwentarskich;

Z uwagi na aktualną sytuację epizootyczną, w gospodarstwach utrzymujących drób, zostaną przeprowadzone kontrole przez urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do tych czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.


 • 15 stycznia 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00