WFOŚiGW

     Informujemy, iż Gmina Grabów uzyskała dofinansowanie Zadania „Szkoła z Eko-klasą – urządzenie i wzbogacenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół w Grabowie w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

Nazwa zadania – „Szkoła z Eko-klasą – urządzenie i wzbogacenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół w Grabowie w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie”

Wartość ogólna zadania – 45 587,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej – 34 972,00 zł

opis zakresu projektu – Celem projektu jest utworzenie pracowni, której wyposażenie będzie stanowiło odpowiednią bazę do realizacji edukacji ekologicznej i środowiskowej. W ramach projektu dokonuje się zakupu przyrządów i przedmiotów ułatwiających prowadzenie obserwacji w terenie, książek i plansz dydaktycznych oraz gier planszowych, szeregu przyrządów pomiarowych. W projekcie założony jest remont i odnowienie klasy. Zaplanowano zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego, a także roślin doniczkowych. Oprócz obowiązkowych zajęć prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań, podczas których realizowane będą programy edukacyjne.

link do strony www.wfosigw.lodz.pl.


  • 19 października 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00