WFOŚiGW

     Informujemy, iż Gmina Grabów uzyskała dofinansowanie Zadania „Utworzenie Eko-pracowni w ramach Konkursu pn. „Nasza Eko-pracownia” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce pn. „Eko-pracownia naszych marzeń” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

nazwa Zadania – „Utworzenie Eko-pracowni w ramach Konkursu pn. „Nasza Eko-pracownia” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce pn. Eko-pracownia naszych marzeń”

wartość ogólna zadania – 37 478,00 zł;

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej – 31 563,00 zł w formie dotacji

opis zakresu projektu – Celem projektu jest odnowienie i wyposażenie pracowni, w której uczniowie będą chętnie i aktywnie odkrywać tajniki przyrody. W planie jest pomalowanie ścian, założenie rolet, wyposażenie sali w nowe meble. Jednym z elementów wyposażenia pracowni będzie kącik żywej przyrody zlokalizowany na tylnej ścianie. Nowoczesna pracownia zostanie wyposażona w sprzęt i urządzenia multimedialne (tablica interaktywna, projektor, laptop) oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji treści zawartych w podstawie programowej i poza nią. Komfortowe warunki oglądania prezentacji i filmów przyrodniczych zapewnią  nieprzepuszczające światła - rolety. Prowadzone w niej będą nie tylko lekcje przyrody ale także zajęcia pozalekcyjne (koło ekologiczno-przyrodnicze, zajęcia przygotowujące do konkursów, koło małego ekologa, spotkania członków Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, koło „Eko-english”). Głównymi obszarami aktywności uczniów w czasie pracy w eko-pracowni będzie obserwowanie i mierzenie, prowadzenie doświadczeń i obserwacji, dokumentowanie i prezentowanie wyników swojej pracy, prowadzenie hodowli oraz stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi. W pracowni będą mogły odbywać się również warsztaty i szkolenia nie tylko dla uczniów ale także dla nauczycieli i rodziców.

link do strony www.wfosigw.lodz.pl.


  • 28 października 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00