WFOŚiGW

     Informujemy, iż Gmina Grabów uzyskała dofinansowanie Zadania „W Zespole Szkół w Grabowie od przedszkola do gimnazjalisty poznajemy przyrodnicze zależności, by zdobyć tytuł gminnego Eko-specjalisty” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

Nazwa zadania – „W Zespole Szkół w Grabowie od przedszkola do gimnazjalisty poznajemy przyrodnicze zależności, by zdobyć tytuł gminnego Eko-specjalisty”

Wartość ogólna zadania – 29.500 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej – 26.360 zł

opis zakresu projektu – Projekt ma na celu wyeksponować wszystkie przyrodnicze walory naszej Gminy. Badając zależności człowiek-środowisko kształtujemy pożądane postawy proekologiczne. Działania szkoły i Gminy są spójne i prowadzą jednoznacznie do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa Gminy Grabów i kształtowania postaw proekologicznych jej mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z Zadaniem, m.in. Kolorowa kamera video,  Zestaw dotyczący fizjologii zmysłów, Okulary fasetkowe, Mikroskopy i inne. Planowane są wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe w trakcie roku szkolnego: Zoo safari, Szkółka leśna, Arboretum i Alpinarium, Termy, Muzeum Przyrodnicze, Leśniczówka, Oczyszczalnia ścieków, Park Krajobrazowy. Uczniowie mają możliwość także skorzystania z zajęć i warsztatów stacjonarnych, w czasie których wybitni przyrodnicy, leśnicy i myśliwi przedstawią dzieciom ciekawostki i wykłady wraz z wykorzystaniem sprzętu, atlasów i pomocy dydaktycznych. W trakcie roku szkolnego zaplanowano szereg konkursów, podzielonych na dziedziny: fotograficzny, literacki, plastyczny, techniczny, wiedzowy, muzyczny, multimedialny, ekologiczny, skierowane zarówno do klas, grup, jak i uczestnictwa indywidualnego. Inne działania zaplanowane w projekcie obejmują szereg ciekawych akcji i zajęć, mających zakrzewić w  przedszkolakach i uczniach wiedzę odnośnie zanieczyszczeń powietrza, selektywnej zbiórki śmieci, degradacji środowiska, a także ochrony natury. Efektem ma być także upowszechnianie projektu poprzez zaproszenie ościennych szkół podstawowych do Zespołu Szkół w Grabowie w celu przedstawienia osiągnięć uzyskanych w wyniku realizacji projektu.

Termin realizacji: 01-09-2015 r. – 20-06-2016 r.

link do strony www.wfosigw.lodz.pl.


  • 20 kwietnia 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00