Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grabów

Nr 78/15   z dnia 12 listopada  2015 r.

 Wykaz

Wójt Gminy Grabów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.  poz. 782, poz. 1039 i poz. 1180)  podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj.  od dnia 17 listopada 2015 do 8 grudnia 2015 roku. Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust.1 pkt 2 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  przedmiotowych nieruchomości   winny złożyć wniosek w terminie do dnia 29 grudnia.2015 roku

Wymienione nieruchomości będą przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Grabów ul. 1 Maja 21, pokój nr 14 albo telefonicznie pod nr (63) 2734424 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Sprawę prowadzi:   Krystyna Łazińska


  • 17 listopada 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00