WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2016 ROKU

      KRUS informuje, że w okresie wakacji, podobnie jak w latach poprzednich, organizuje dla dzieci rolników letni wypoczynek, połączony z programem rehabilitacji leczniczej.

Proponujemy wyjazd na turnusy rehabilitacyjne, trwające dwadzieścia jeden dni, do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w:

  • Szklarskiej Porębie, w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • Jedlcu w terminie od 28 lipca 2016r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

     Z oferty mogą skorzystać dzieci, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek - w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok.
  • będące w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001-2009), z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie likwidacji chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie, załatwianie potrzeb fizjologicznych itp.

     Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 6 maja br.

     Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne będą miały dzieci z niepełnosprawnością orzeczoną przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, na które wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny.

     Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicz-nego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy).

     Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzie-ci. Termin wpłat za turnusy mija 20 maja 2016 r.

     W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej – szczególnie w przypadku rodzin niepełnych i wielodzietnych – możliwe jest obniżenie kwoty opłaty lub zwolnienie z obowiązku jej wniesienia, a podanie w tym za-kresie należy złożyć razem z wnioskiem.

     Osoby zainteresowane naszą ofertą, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do dowolnej Placówki Terenowej KRUS, w celu pobrania formularza wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
     Tel. kontaktowy w PT KRUS w Zduńskiej Woli : (43) 823 93 10, 824 14 16.


Dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi


Tomasz Nowicki


  • 12 kwietnia 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00