XVI Rajd "Powitanie Wiosny na Ziemi Łeczyckiej"

            Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników turystyki na XVI „Rajd - Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej”, który odbędzie się 18 marca 2017r. na terenie gminy Grabów.

„Zielona trawa, zielony mech, zielona żaba, rech, rech, rech.”

                Współorganizatorem Rajdu jest Gimnazjum w Grabowie.

            Rajd organizowany jest przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Łęczycy, Urzędu Gminy w Łęczycy, Urzędu Gminy w Grabowie oraz Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

            Propagowanie turystyki jako zdrowego stylu życia, poznawanie piękna i walorów krajoznawczych Gminy Grabów połączone z zabawą w budzącej się do życia wiosennej scenerii, to główne cele tegorocznego Rajdu.

Rajd jest imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Odbędzie się na zasadach samoorganizacji i wolontariatu.

Kierownictwo  rajdu:

Komandor: Paweł Czarnecki 668 173 956

Wicekomandor:  Henryk Pieczewski

Kierownik finansowy: Jadwiga Nowakowska

Warunki uczestnictwa

W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni.

Młodzież może uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez szkołę. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub upoważnionej  osoby dorosłej.

Organizacja Rajdu:

            Trasa nr  1 - piesza - 4 km  Stara Sobótka – Jastrzębia

8:00  –  zbiórka  w sobotę 18 marca 2017 roku  na Placu T. Kościuszki (przed Ratuszem)

8:15  –  9:00  –  przejazd autokarami na Start Rajdu w miejscowości Stara Sobótka

9:00 – 11:30  – wędrówka trasą pieszą

11:30  – 13:00  –  posiłek na terenie Gimnazjum w Grabowie, przeprowadzenie konkursu plastycznego

13:00 –  13:30 –  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów

13:30 – 14:00  –  powrót do Łęczycy

Planowane przybycie do Łęczycy ok. godz. 14:00

W przypadku drużyn korzystających z własnych środków transportu, należy tak planować przyjazd, by znaleźć się na starcie wymarszu w miejscowości  Stara Sobótka o godz.   9:00.

                Trasa nr 2 piesza – ok. 10 km Stara Sobótka - Besiekiery

8:00  –  zbiórka  w sobotę 18 marca 2017 roku  na Placu T. Kościuszki (przed Ratuszem)

8:15  –  9:00  –  przejazd autokarami na Start Rajdu w Starej Sobótce

9:00 – 13:00  – wędrówka trasą pieszą

13:00  – 14:00  –  posiłek na terenie Gimnazjum w Grabowie, rozstrzygnięcie konkursów

14:00 –  14:30 –  wręczenie nagród i dyplomów

14:30 – 15:00  –  powrót do Łęczycy

Planowane przybycie do Łęczycy ok. godz. 15:00

W przypadku drużyn korzystających z własnych środków transportu, należy tak planować przyjazd, by znaleźć się na starcie wymarszu w miejscowości  Stara Sobótka o godz.   9:00.

Opłata na rzecz organizacji Rajdu  wynosi:

  • 7 zł dla uczestnika -  członka PTTK  z opłaconą składką członkowską za 2016 r.
  • 13  zł  dla pozostałych uczestników.

Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty.

W przypadku nie zgłoszenia się na Rajdzie opłata na rzecz organizacji imprezy nie będzie zwracana.

Zgłoszenia imienne drużyn prosimy składać wraz z opłatą na rzecz organizacji Rajdu w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy,  ul. Marii Konopnickiej 10 w nieprzekraczalnym terminie

do 14 marca 2017 r.  

UWAGA:

Biuro Oddziału będzie czynne:  
w poniedziałki i czwartki  w godzinach 15:00 – 19:00 
Karty uczestnictwa w Rajdzie można przesłać również pocztą elektroniczną na adres pttk.leczyca@wp.pl   W takim przypadku, opłatę na rzecz organizacji Rajdu prosimy wpłacać na konto Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej”:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

46 9029 0000 0112 5209 2001 0001

z dopiskiem XVI „Rajd - Powitanie Wiosny Na Ziemi Łęczyckiej” lub bezpośrednio w biurze Oddziału w podanych wyżej terminach.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

  • potwierdzenie punktów na odznaki turystyki pieszej OTP, Turysta Przyrodnik, Odznakę Krajoznawczą Regionu
    • posiłek na zakończenie  Rajdu
    • pamiątki i nagrody dla zwycięskich drużyn;
    • rajdowy znaczek.

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2016 r. ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeniowym  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK nie są objęci ubezpieczeniem, a kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.

Obowiązki uczestników

Stosowanie się do zaleceń organizatorów,

Przestrzeganie „Karty turysty”,

Posiadanie apteczki przez każdą drużynę!

Przestrzeganie regulaminu rajdu,

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody,

Strój odpowiedni do warunków atmosferycznych.

UWAGA, UWAGA – KONKURSY!!!

Na trasie rajdu rozgrywane będą konkursy drużynowe i indywidualne.

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” ogłasza, już po raz kolejny konkurs:

„NAJAKTYWNIEJSZY TURYSTA W ODDZIALE PTTK „ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ”  w  2017 r.

W konkursie może wziąć udział każdy członek  Oddziału PTTK Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy.

Warunkami konkursu jest udział w rajdach, zlotach zarówno pieszych jak i rowerowych organizowanych w 2017r. przez  Łęczycki Oddział PTTK.

Rajd  odbędzie się bez względu na pogodę.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych, decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

                                                                     

                                                                                                                       Do zobaczenia na Rajdzie

                                                                                Organizatorzy


  • 10 marca 2017
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00