XVII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”

XVII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  • regionalnym (trwa do 20.05.2019 r.)
  • wojewódzkim (trwa do 21.06.2019 r.)
  • ogólnokrajowym.

W etapie regionalnym komisje konkursowe wyłonią po trzech laureatów – właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw z trzech regionów województwa łódzkiego, tj. regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego.

Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim.

Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę, uczestnika etapu ogólnokrajowego.

Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania pod względem stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie są wizytówką naszego regionu. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe).

Główną nagrodą dla laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 29.03.2019 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).

Regulamin konkursu można również znaleźć na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Przemysław Kraska, kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Łodzi, tel. (42) 665 07 13, e-mail: przemyslaw.kraska@krus.gov.pl.


  • 5 marca 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00